Kattavat
isännöintipalvelut kiinteistöille

Isännöintipalvelut taloyhtiöille ja liikekiinteistöille

Asiakkaitamme ovat mm. kiinteistöosakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, liikekiinteistöt ja hallinnolliset rakennukset. Olemme tehneet monipuolisesti isännöintiä erilaisissa kohteissa. Vankka osaamisemme liike-elämästä antaa pohjan kehittää kannattavaa ja kestävää taloyhtiöiden toimintaa.

Palvelumme

Tarjoamme asunto-osakeyhtiölain mukaiset isännöintipalvelut sekä isännöintialan asiantuntijapalveluita. Kaikki toimintamme tapahtuu taloyhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti, hyvässä yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Taloyhtiön taloudenhoito

Varmistamme, että taloyhtiösi kirjanpito on lainmukainen sekä hoidamme kaiken siihen liittyvän dokumentoinnin ja raportoinnin. Suunnittelemme yhdessä hallituksen kanssa pitkän tähtäimen taloussuunnitelmat sekä varmistamme, että taloyhtiön arjen talous on tasapainossa.

Taloyhtiön hallinnointi

Huolehdimme lakisääteiset kokoukset koolle sekä teemme niistä tarvittavan dokumentoinnin. Laadimme ja valvomme taloyhtiön sopimuksia sekä huolehdimme tarvittaessa sopimusriitatapauksista. Teemme ilmoitukset viranomaisille sekä tarvittavat muutokset yhtiöjärjestykseen.

Käytännön asiat asukkaiden arjessa

Huolehdimme asukasviestinnästä ja tiedottamisesta. Hoidamme käytännön asioita, kuten autopaikkojen varauksia, asukasrekisterin päivittämistä ja häiriötilanteisiin puuttumista. Laadimme lainmukaiset pelastussuunnitelmat sekä toimimme asukkaan ja taloyhtiön välisenä toimijana.

Kiinteistönhoidon suunnittelu ja projektinjohto

Ohjaamme ja valvomme päivittäistä kiinteistönhoitotyötä. Osallistumme tarkistuskierroksille ja valvomme takuuaikojen vakuuksia. Olemme tarvittaessa mukana suunnittelemassa ja käynnistämässä taloyhtiön suurempia korjaushankkeita.